fbpx

Social Angst / Social fobi

Kognitiv adfærdsterapi / Angstbehandling

Behandling af social angst

Alle mennesker har på et eller andet tidspunkt i deres liv oplevet at blive usikker på sig selv i samvær med andre mennesker. Nogle oplever også at blive nervøse og decideret utrygge i situationer, hvor der er flere mennesker til stede.
Nogle er nervøse, når de skal holde tale eller, hvis de på anden vis bliver centrum for en gruppe menneskers opmærksomhed. Men det betyder ikke nødvendigvis, at man lider af socialangst.

Socialfobi er, når du begynder at undgå situationer, hvor der kan opstå social angst. Socialangst kan udvikle sig til at blive en lidelse, hvor du isolerer dig fra sociale situationer og arrangementer.Social angst minder meget om generthed og præstationsangst men adskiller sig ved, at tilstanden er mere indgribende, da den ofte fylder og udfordrer så meget i dagligdagen, at det kan være svært at passe arbejde/studie.

Symptomer på social angst

Angsten opstår typisk i situationer, hvor man tænker, at man er udsat for andres kritiske blikke eller kommentarer. Man retter sit fokus 100% mod sine egne kropslige fornemmelser, bevægelser eller tale. Eksempler på situationer der kan fremprovokere angst er:

  • at tage ordet i grupper af mennesker
  • at spise eller drikke på et offentligt sted
  • at stå i kø
  • at udføre bestemte handlinger, mens andre ser eller hører på
  • at henvende sig til fremmede, tale i telefon osv.

Når man har social angst, har man katastrofetanker omkring, hvad andre tænker om en. Angsten kan medføre, at man rødmer, sveder, ryster, bliver tør i munden, får hjertebanken, føler man skal besvime – og man er bange for, at andre bemærker det. Dette medfører ofte, at man ikke kan overskue at være sammen med andre mennesker.

Det kan være svært at fortælle andre om sin sociale angst, da man ofte føler skam og samtidig er bange for ikke at blive taget alvorligt. Strategien bliver derfor ofte, at man isolerer sig og forsøger at undgå belastende situationer. Dette kan føre til ensomhed og dårlige muligheder for uddannelse og arbejde.

Hvordan kan man behandle social angst?

Målet med behandlingen er, at man lærer at mestre de angstfyldte sociale situationer og at blive fri for symptomerne.
Den kognitive adfærdsterapi mod social angst bliver rettet mod den onde cirkel af forventede negative tanker, som f.eks. “jeg kan ikke finde ud af det, og de andre vil tro, jeg er ved at miste kontrollen, hvad vil de andre tænke” og undgåelsesadfærd, som fører til øget angst i bestemte situationer, uhensigtsmæssig adfærd og et negativt syn på sig selv.

Det er meget vigtigt at træne sig i at mestre angst. Dette gør man ved at gradvist øge sin udsættelse for situationer, der fremkalder angst – man eksponeres! Man tager små skridt mod det, der fremkalder angst, og langsom trapper man gradvist op, så man kan opholde sig længere tid i situationerne. Efterhånden vil man kunne vænne sig til angsten. Man oplever, at angsten aftager og til sidst forsvinder.

Kontakt Dorte Lausen

14 + 5 =

Sådan hjælper du dit angste barn - gratis eBog af Dorte Lausen

Gratis eBog - Sådan hjælper du dit angste barn

Tilmeld dig mit nyhedsbrev og modtag min eBog - Sådan hjælper du dit angste barn

Tak for din tilmelding. Du modtager snart en mail med link til dit download. (Tjek evt. spam)