fbpx

Terapi til børn og unge - Århus

Livskriser hos børn og unge

Livskriser hos børn og unge

Hvad vil det sige at være i krise?

En gang imellem sker det, at børn og unge kommer ud for en pludselig og uventet omvæltning eller hændelse, der gør det umuligt for barnet eller den unge at bruge sine normale løsningsmodeller.

Traumatiske kriser kan eksempelvis omfatte:

 • Dødsfald
 • Skilsmisse
 • Mobning
 • Ulykke
 • Alvorlig sygdom
 • Flytning

Det bliver for barnet eller den unge umuligt at udføre sine dagligdags aktiviteter som normalt. Hvis der ikke bliver taget tilstrækkelig hånd om situationen, kan barnet eller den unge få en oplevelse af meningsløshed eller håbløshed med livet.

Typiske reaktioner hos børn, som mistrives

Adfærdsmæssige

 • Aggressioner
 • Svært ved at kontrollere deres impulser
 • Svært ved at etablere sociale kontakter
 • Stort fravær i skolen
 • Svært ved at koncentrere sig
 • Indgår i mobbe-relaterede situationer
 • Har mange konflikter med andre børn
 • Opsøger uforholdsmæssig meget voksenkontakt
 • Trækker sig fra andre børn og sociale fællesskaber

Psykiske

 • Tristhed
 • Føler sig misforstået
 • Svært ved at bearbejde følelser og impulser på en god måde
 • Ensomhed
 • Skyldfølelse
 • Angst og bekymring

Fysiske

 • Stor uro
 • Hovedpine
 • Mavepine og kvalme
 • Søvnbesvær
 • Appetitændringer
 • Kraftig reaktion på småskader

De “Over-tilpassede” børn og unge

Nogle børn og unge kan have andre udtryk for at de er i krise. Disse tegn er mere skjulte, fordi de er gode til at tilpasse sig.

Typiske “skjulte” tegn hos overtilpassede børn:

Adfærdsmæssige

 • Udfører “voksenopgaver”
 • Giver omsorg til de andre børn
 • Gode til at tilpasse sig situationer
 • Gode til at kommunikere med andre, særligt voksne
 • Hjælpsomme
 • Pligtopfyldende
 • Skjuler egne og familiens problemer

Psykiske

 • Stor ansvarsfølelse over for andre
 • Bekymrer sig meget om fx forældre, søskende, andre elever
 • Føler sig overset, uelsket og afvist
 • Oplever skyldfølelse
 • Oplever afmagt
 • Veludviklede sociale ‘antenner’

Fysiske

 • Overser egne behov fx spisning, toiletbesøg, kulde/varme

Mistrivsel eller psykiske problemer kan have store konsekvenser for børn og unges kognitive, sociale og psykologiske udvikling og velbefindende, og det er derfor vigtigt at handle på din bekymring, når den opstår.

Det kan i denne periode derfor blive nødvendigt med terapi, der kan hjælpe barnet eller den unge med at udvikle hensigtsmæssige copingstrategier.

Kontakt Dorte Lausen

Sådan hjælper du dit angste barn - gratis eBog af Dorte Lausen

Gratis eBog - Sådan hjælper du dit angste barn

Tilmeld dig mit nyhedsbrev og modtag min eBog - Sådan hjælper du dit angste barn

Tak for din tilmelding. Du modtager snart en mail med link til dit download. (Tjek evt. spam)