fbpx

Kognitiv adfærdsterapi

Samtaleterapi / Angstbehandling

Hvad er generaliseret angst?

Ved generaliseret angst er man i en tilstand præget af bekymringer, som medfører konstant nervøsitet, anspændthed og ængstelse. Dette giver ofte også fysiske gener og søvnvanskeligheder.

Lidelsen begynder ofte gradvis i slutningen af tyverne og er hyppigst hos kvinder.

Symptomer på angst

Når man læser eller hører ordene: “generaliseret angst”, vil mange tænke, at det må være en angstlidelse, hvor man er angst hele tiden. På en måde er det også sandt, men det man plages af, når man har generaliseret angst, er bekymringstanker og uro i kroppen.

Mange med generaliseret angst er bekymrede for, at de selv eller deres nærmeste skal blive syge eller komme ud for en ulykke. Man er bekymret for, om man skulle have overset noget i dagens løb, og forestiller sig alle mulige negative konsekvenser, såfremt der er det mindste, man ikke er sikker på er i orden.

Man har mange bekymringer, ofte helt unødvendige og urealistiske. Føler sig ensom, forladt, modløs, til tider også fortabt.

Fordi de negative følelser og katastrofetankerne fylder så meget, opleves ofte en generel udmattelse – man bliver ekstremt træt og mangler energi.

Hvordan kan man behandle generaliseret angst?

Kognitiv adfærdsterapi har vist sig effektiv ved generaliseret angst. Sammen arbejder vi frem til de begivenheder og situationer, som typisk er forbundet med ængstelse hos dig – og til de overbevisninger og tankegange som leder til angst.

Vi arbejder med at finde sammenhænge mellem begivenhederne/situationerne og angsten, og lærer nye kognitive måder at håndtere angsten på. Kognitiv adfærdsterapi vil i mange tilfælde være tilstrækkelig behandling i forbindelse med generaliseret angst.

Kontakt Dorte Lausen

14 + 6 =

Sådan hjælper du dit angste barn - gratis eBog af Dorte Lausen

Gratis eBog - Sådan hjælper du dit angste barn

Tilmeld dig mit nyhedsbrev og modtag min eBog - Sådan hjælper du dit angste barn

Tak for din tilmelding. Du modtager snart en mail med link til dit download. (Tjek evt. spam)